Thủ tục làm giấy khai sinh cho trẻ Xin cho tôi hỏi vì sao tôi đi làm giấy khai sinh cho con (vợ chồng chưa có đăng ký kết hôn) thì phường lại yêu cầu phải có giấy xác nhận cùng huyết thống thì mới khai họ theo cha? Yêu cầu như vậy có đúng không?

Thủ tục làm giấy khai sinh cho trẻ

Bạn Ung Van Hoang có hỏi: Thủ tục làm giấy khai sinh cho trẻ Xin cho tôi hỏi vì sao tôi đi làm giấy khai sinh cho con (vợ chồng chưa có đăng ký kết hôn) thì phường lại yêu cầu phải có giấy xác nhận cùng huyết thống thì mới khai họ theo cha? Yêu cầu như vậy có đúng không?

Dưới đây là gợi ý của chúng tôi !

Theo quy định của Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì khi đăng ký khai sinh cho trẻ em, nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Điều 14 Luật hộ tịch, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Theo đó, họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán.

Trường hợp cha, mẹ chưa đăng ký kết hôn thì Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em theo diện trẻ chưa xác định được cha. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống (khoản 2 Điều 15 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP).
 
Chúc bạn thành công !
Hotline
Zalo