Sự khác biệt giữa phí cố định và phí thả nổi ? Ví dụ, các tài sản được đề cập có thể là cổ phiếu, tiền mặt hoặc sản phẩm dở dang, ý nghĩa chính là chúng có thể được công ty sử dụng trong quá trình thương mại bình thường.

Sự khác biệt giữa phí cố định và phí thả nổi ?

Phí cố định và phí thả nổi là gì?

Khi một công ty vay tiền để mua một tài sản cố định như đất đai, một tòa nhà hoặc một phần máy móc, người cho vay sẽ yêu cầu bảo đảm dưới hình thức một khoản phí cố định. Điều này bảo vệ họ khỏi rủi ro không thanh toán, đồng thời cho phép thu hồi và bán món hàng nếu người đi vay lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán và bị thanh lý.
 
Thỏa thuận này tương tự như thế chấp tài sản trong nước, theo đó người đi vay không hoàn toàn sở hữu nhà của họ cho đến khi khoản vay được hoàn trả, và người cho vay có quyền chiếm dụng lại tài sản đó.
 
Một ví dụ tương tự là khi một công ty tham gia thỏa thuận bao thanh toán hóa đơn - công ty bao thanh toán 'mua' giá trị của hóa đơn bán hàng, cho doanh nghiệp vay lại tiền nhưng tính phí cố định trên sổ cái bán hàng.

Ghi lại các điều khoản của một khoản phí bảo mật

Các điều khoản và điều kiện của khoản phí phải được đưa ra trong giấy ghi nợ, một tài liệu cần được đăng ký với Công ty trong vòng 21 ngày trước khi nó có hiệu lực. Cũng có thể phí sẽ phải được đăng ký theo những cách khác, chẳng hạn như với Cơ quan đăng ký đất đai nếu có liên quan đến đất đai hoặc tài sản.
 
 
Yêu cầu tương tự để đăng ký ghi nợ cũng áp dụng cho các khoản phí thả nổi. Trên thực tế, các ngân hàng đôi khi tính phí cố định đối với các tài sản cố định cụ thể, cũng như phí thả nổi đối với các loại tài sản chung, do đó, toàn bộ cơ sở tài sản của một công ty được bao gồm trong một giấy nợ duy nhất.

Vậy phí nổi khác với phí cố định như thế nào?

'Thả nổi' trên các tài sản có thể giao dịch
Phí thả nổi hoạt động theo cách tương tự như phí cố định, nhưng được gắn vào một loại tài sản chứ không phải một tài sản duy nhất. Ví dụ, các tài sản được đề cập có thể là cổ phiếu, tiền mặt hoặc sản phẩm dở dang, ý nghĩa chính là chúng có thể được công ty sử dụng trong quá trình thương mại bình thường.
 
Khi một công ty bắt đầu vỡ nợ hoặc thanh lý, khoản phí thả nổi 'kết tinh' thành một khoản phí cố định trên các tài sản liên quan. Tùy thuộc vào thời điểm tạo khoản phí, người chịu phí sau đó có thể chỉ định người nhận quản trị hoặc người quản lý của riêng họ để xử lý tài sản nếu việc thanh lý xảy ra.

Bảo vệ người cho vay

Một khoản phí thả nổi có thể được coi là linh hoạt hơn một khoản phí cố định, nhưng một khi nó đã kết tinh, công ty không còn có thể sử dụng các tài sản liên quan trong quá trình giao dịch và chúng bị đóng băng một cách hiệu quả.
 
Cả hai loại phí đều bảo vệ người cho vay nếu doanh nghiệp thất bại, vì người chịu phí được ưu tiên hơn các chủ nợ không có bảo đảm trong phân phối thanh lý. Các điều khoản và điều kiện của một thỏa thuận phí thả nổi sẽ chỉ định các điều kiện mà theo đó sự kết tinh xảy ra - thường mặc định khi hoàn trả khoản vay và tự động khi thanh lý công ty.

Các khoản nợ và chứng thư ưu tiên

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, tài liệu liên kết quyền của người cho vay đối với một số tài sản nhất định thông qua một khoản phí và thỏa thuận của công ty đối với thỏa thuận, là một giấy ghi nợ. Nó đặt ra các điều khoản và điều kiện của phí bảo mật, chẳng hạn như khi nó kết tinh. Việc đăng ký của nó cũng đảm bảo rằng những người cho vay khác không thể được ưu tiên nếu không có Chứng thư ưu tiên.
 
Nếu những người cho vay mới muốn tạo ra khoản phí bổ sung của riêng họ đối với tài sản của công ty, họ sẽ cần phải liên lạc với nhau để thiết lập thứ tự ưu tiên thanh toán, nếu xảy ra vỡ nợ hoặc thanh lý.
 
 
Chứng thư ưu tiên đưa ra xếp hạng các khoản cho vay và trả nợ này, vì vậy trong trường hợp công ty không thể thực hiện các điều khoản của bất kỳ khoản vay nào, thì rõ ràng người cho vay nào sẽ ưu tiên hơn những người khác.

Các chủ nợ có bảo đảm xếp hạng khả năng hoàn trả ở đâu?

Theo Đạo luật về phá sản năm 1986, có một hệ thống phân cấp cụ thể để hoàn trả trong tình trạng mất khả năng thanh toán:
 
Phí và chi phí của người thanh lý
Chủ nợ có bảo đảm với một khoản phí cố định
Các chủ nợ ưu đãi (bao gồm cả nhân viên bị nợ lương và các khoản thanh toán khác), và 'phần quy định'
Chủ nợ có bảo đảm với một khoản phí thả nổi
Chủ nợ không có bảo đảm
'Phần theo quy định' là số tiền được dành cho lợi ích của các chủ nợ không có bảo đảm, từ việc thực hiện tài sản với một khoản phí thả nổi được tạo ra sau ngày 15 tháng 9 năm 2003. Như bạn có thể thấy, những người có khoản phí cố định được thanh toán trước.
 
Các chủ nợ có bảo đảm có xếp hạng phí thả nổi thấp hơn các chủ nợ ưu đãi, đó là lý do tại sao người cho vay sẽ cố gắng tối đa hóa tỷ lệ khoản vay được bao trả bằng một khoản phí cố định.
 
Phí bảo đảm là một lĩnh vực kinh doanh phức tạp, nhưng về cơ bản, phí cố định và phí thả nổi cho phép người cho vay bán tài sản nếu một công ty không đáp ứng các điều khoản vay đã thỏa thuận.

Xem thêm thông tin:

⇒ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ đặc Trưng
⇒ Công Ty Tnhh Smarts Solution Cev
⇒ Công Ty Tnhh Vận Tải Minh Khang Logistics
⇒ Cty Tnhh Xi Măng Khang Anh

Hotline
Zalo