Cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông - Sự khác biệt là gì? Khi mua cổ phần trong một công ty, bạn có thể mua chúng từ hai loại riêng biệt: cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông - Sự khác biệt là gì? Khi mua cổ phần trong một công ty, bạn có thể mua chúng từ hai loại riêng biệt: cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. 

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Công ty cổ phần phải có ít nhất ba cổ đông; đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, cổ đông duy nhất của nó là giám đốc. Tuy nhiên, có thể mua cổ phần của các công ty khác và hưởng một phần lợi nhuận. Khi mua cổ phần trong một công ty, bạn có thể mua chúng từ hai loại riêng biệt: cổ phiếu phổ thôngcổ phiếu ưu đãi. Có những lợi thế và bất lợi cho từng loại sẽ được xem xét chi tiết hơn bên dưới.

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông đôi khi được gọi là 'cổ phiếu phổ thông'. Cung cấp cho chủ sở hữu quyền biểu quyết tại các cuộc họp cũng như nhận cổ tức từ lợi nhuận của công ty. Quyền biểu quyết có nghĩa là bạn có tiếng nói về các vấn đề như tiền lương và định hướng tương lai của doanh nghiệp. Mặc dù bạn có quyền được chia cổ tức khi chúng được trả, nhưng các công ty không có nghĩa vụ phải phân phối chúng nếu bạn đưa ra quyết định ngược lại. Điều này có thể là do lợi nhuận thấp hơn dự kiến ​​hoặc do người ta đã quyết định rằng những khoản lợi nhuận này sẽ được tái đầu tư thẳng trở lại vào hoạt động kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa.  
 

Chia sẻ ưu tiên

Chia sẻ ưu tiênkhông có quyền biểu quyết nhưng họ có lợi thế hơn cổ đông phổ thông khi nhận cổ tức. Cổ đông ưu tiên được ưu tiên hàng đầu cho việc trả cổ tức, cả khi doanh nghiệp đang hoạt động và cả trong trường hợp công ty bắt đầu thanh lý trong tương lai. Việc chi trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi thường ở mức thỏa thuận và được thực hiện vào các thời điểm xác định trong năm. Do ưu đãi này, cổ phiếu thường được coi là một khoản đầu tư ít rủi ro hơn, mặc dù số tiền thanh toán có thể thấp hơn do điều này. Nếu công ty trải qua một giai đoạn tăng trưởng với lợi nhuận tương xứng, các cổ đông ưu đãi sẽ không thấy lợi ích trong việc này khi nhận cổ tức của họ. Tuy nhiên, điều này hoạt động theo cả hai cách,
 
Mặc dù vậy, các công ty có thể chọn không chia cổ tức trong một số trường hợp nhất định. Ngay cả khi bạn nắm giữ cổ phiếu ưu đãi, bạn vẫn sẽ không thể nhận được cổ tức nếu công ty quyết định không phát hành chúng. Điều gì xảy ra trong tình huống này phụ thuộc vào loại cổ phần ưu đãi được nắm giữ.

Cổ phiếu ưu đãi tích lũy và không cộng dồn

Có hai loại cổ phiếu ưu đãi chính: tích lũy và không tích lũy
 
Tích lũy - Nếu bạn nắm giữ cổ phiếu ưu đãi tích lũy, số cổ tức bị bỏ lỡ sẽ chuyển sang ngày cổ tức tiếp theo. Nếu cổ tức được phát hành vào thời điểm này thì bạn sẽ nhận được cả hai số tiền; nếu các khoản thanh toán cổ tức lại bị phủ quyết thì cả hai số tiền sẽ được chuyển sang ngày tiếp theo và cứ tiếp tục như vậy.
Không cộng dồn - Nếu công ty quyết định không chia cổ tức trong một khoảng thời gian, số tiền này sẽ không được trả vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai; Về cơ bản, cổ đông mất khoản chi trả cổ tức này là tốt.
 
Dưới đây là bảng chi tiết so sánh:

Tiêu chí

Cổ phiếu thường (Cổ phiếu phổ thông)

Cổ phiếu ưu đãi

Quyền hưởng cổ tức

Cổ phiếu phổ thông không được qui định mức cổ tức tối thiếu hay tối đa mà cổ động được nhận. Cổ tức mà mỗi cổ đông được nhận tùy thuộc vào kết quả hoạt động, chính sách phát triển cũng như quyết định của hội đồng quản trị

Cổ phiếu ưu đãi được ấn định một tỷ lệ cổ tức tối đa so với mệnh giá, hay là mức cổ tức tuyệt đối tối đa. Trong điều kiện công ty hoạt động bình thường, cổ đông ưu đãi được hưởng mức cổ tức này

Trong điều kiện công ty không hoạt động bình thường thì công ty trả theo khả năng

Quyền hưởng tài sản khi công ty thanh lý, giải thể hoặc phá sản

Khi công ty thanh lý giải thể hay phá sản, cổ đông phổ thông là những người cuối cùng được nhận những gì còn lại của công ty (nếu có) sau khi công ty trang trải hết các nghĩa vụ như thuế, nợ và cổ phiếu ưu đãi

Khi công ty thanh lý giải thể phá sản, cổ đông ưu đãi được ưu tiên nhận lại vốn trước cổ đông phổ thông nhưng sau các trái chủ.

Quyền biểu quyết

Cổ đông phổ thông có quyền bỏ phiếu bầu và ứng cử vào các chức vụ quản lý của công ty, có quyền tham gia vào công ty và quyết định đến các vấn đề quan trọng của công ty.

Quyền này có thể được ủy quyền trong trường hợp cổ đông không tham gia cuộc họp

Cổ đông phổ thông cũng có quyền yêu cầu kiểm tra sổ sách công ty, hoặc triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường

Cổ đông ưu đãi về quyền biểu quyết thì có quyền biều quyết và được nhiều phiếu hơn

Cổ đông ưu đãi khác không có quyền biểu quyết

 

Các quyền lợi khác

Các cổ đông phổ thông có quyền:

  • Mua cổ phiếu mới trước đợt phát hành ra công chúng. Lượng này tương ứng tỷ lệ cổ phiếu mà cổ đông đang nắm giữ. Thông thường các cổ phiếu bán theo quyền có mức giá thấp hơn giá hiện hành. Các cổ đông có thể bán quyền này trên thị trường

Cổ đông ưu đãi còn được chia làm nhiều loại ưu đãi khác nhau:

  • Cổ phiếu ưu đãi cộng dồn
  • Cổ phiếu ưu đãi tham dự
  • Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi
  • Cổ phiếu ưu đãi về quyền bỏ phiếu
  • Cổ phiếu ưu đãi quyền đòi lại vốn góp

Xem thêm thông tin:

⇒ Công Ty Tnhh Tư Vấn Truyền Thông đen Và Trắng
⇒ Công Ty Tnhh Thiết Kế & In ấn Khang Nguyên
⇒ Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại điện Tử Superdeal
⇒ Công Ty Tnhh Dịch Vụ Tổng Hợp Hạ Long

Hotline
Zalo