Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu


Việc chuyển các nguyên liệu thô hữu cơ và vô cơ bằng quá trình hoá học để hình thành sản phẩm. Ở đây có phân biệt hoạt động sản xuất các hoá chất cơ bản tạo thành nhóm ngành đầu tiên từ sản xuất các sản phẩm trung gian và cuối cùng được sản xuất bằng quy trình chế biến sâu hơn tạo thành các nhóm ngành còn lại.
 
Các sản phẩm được sản xuất kinh doanh tại mã ngành 2029: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu như sau:
- Sản xuất các loại bột thuốc nổ;
- Sản xuất diêm; 
- Sản xuất các sản phẩm pháo hoa, chất nổ, bao gồm ngòi nổ, pháo sáng...
- Sản xuất hương các loại… 
- Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã được pha chế, bao gồm keo cao su;
- Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác; 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước hoa hoặc thực phẩm; 
- Sản xuất chất giống nhựa;
- Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất mực vẽ và in; 
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như:
+ Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng, 
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất proteinkhác và dẫn xuất của chúng,
+ Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí nghiệm và để chẩn đoán khác; 
+ Dầu mỡ,
+ Sản xuất các bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất khác sử dụng trong công nghiệp, 
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học,
+ Sản xuất chất phụ gia cho xi măng, 
+ Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da,
+ Sản xuất chất để tẩy kim loại, 
+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn,
Loại trừ:
- Sản xuất nước hoa và nước vệ sinh được phân vào nhóm 2023 (Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh); 
- Sản xuất sản phẩm hoá chất với khối lượng lớn được phân vào nhóm 20110 (Sản xuất hoá chất cơ bản);
- Sản xuất chất kết dính từ nhựa đường được phân vào nhóm 23990 (Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu). 
- Sản xuất nước chưng cất được phân vào nhóm 20110 (Sản xuất hoá chất cơ bản);
- Sản xuất mực in được phân vào nhóm 2022 (Sản xuất sơn, véc vi và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít); 
- Sản xuất các sản phẩm hương liệu tổng hợp được phân vào nhóm 20110 (Sản xuất hoá chất cơ bản)

Dưới đây quý vị có thể tham khảo một số cách ghi chi tiết mã ngành nghề 2029 khi tiến hành thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp mình như sau:

+ Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất keo dán gỗ và băng keo các loại

+ Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

(trừ hóa độc hại mạnh, không sản xuất tại trụ sở)

+ Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: - Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã được pha chế, bao gồm keo cao su; - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; - Sản xuất chất giống nhựa; - Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; - Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất nước hoa hoặc thực phẩm; - Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác; - Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh; - Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như: + Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất proteinkhác và dẫn xuất của chúng, + Dầu mỡ, + Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học, + Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da, + Bột và bột nhão sử dụng trong hàn, + Sản xuất chất để tẩy kim loại, + Sản xuất chất phụ gia cho xi măng, + Sản xuất các bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất khác sử dụng trong công nghiệp, + Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng, + Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí nghiệm và để chẩn đoán khác; - Sản xuất mực vẽ và in; - Sản xuất diêm; - Sản xuất hương các loại;

+ Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế. Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

+ Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: - Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã được pha chế, bao gồm keo cao su; - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; - Sản xuất chất giống nhựa; Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như:+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất protein khác và dẫn xuất của chúng,+ Dầu mỡ,+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học,+ Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da,+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn,+ Sản xuất chất để tẩy kim loại,+ Sản xuất chất phụ gia cho xi măng,+ Sản xuất các-bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất khác sử dụng trong công nghiệp,+ Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng,+ Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí nghiệm và để chẩn đoán khác;

+ Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

chi tiết: sản xuất chất phụ gia thực phẩm: là hóa chất chuyên dụng để bảo quản thực phẩm (trừ sản xuất hóa chất cơ bản)
 
Chúc bạn thành công !

Bạn Xem Thêm Thông Tin

Dưới đây là một số đơn vị có mã ngành kinh doanh:  Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu