Nợ tiềm tàng là khoản nợ mà doanh nghiệp có thể phải trả trong tương lai nếu một số trường hợp hoặc hoàn cảnh nhất định xảy ra.

Nợ tiềm tàng là gì?

Nợ tiềm tàng là khoản nợ mà doanh nghiệp có thể phải trả trong tương lai nếu một số trường hợp hoặc hoàn cảnh nhất định xảy ra. Các khoản nợ phải trả dự phòng có thể tạo thành những khoản tiền đáng kể và có thể cần phải được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính của công ty tùy thuộc vào giá trị tiềm năng và khả năng hiện thực hóa của chúng.
 
Bao gồm các khoản nợ tiềm tàng khi cần thiết theo cách này giúp cung cấp bức tranh chính xác hơn về tình hình tài chính của công ty và tuân thủ khuôn khổ chuẩn mực kế toán của Vương quốc Anh.
 
Vậy một số ví dụ về nợ tiềm tàng là gì và bạn có cần xem xét chúng khi thực hiện các giao dịch kinh doanh hàng ngày không?

Ví dụ về nợ tiềm tàng

Đây chỉ là một vài ví dụ về các khoản nợ tiềm tàng tiềm tàng:
 
Các vụ kiện tụng đang diễn ra hoặc dự kiến ​​chống lại một công ty, bao gồm cả các giải thưởng của hội đồng việc làm chống lại công ty cho các nhân viên mà hội đồng xác định đã bị sa thải một cách không công bằng
Khiếu nại của khách hàng chống lại công ty liên quan đến bảo hành sản phẩm
Khi một công ty đóng vai trò là người bảo lãnh cho khoản vay do một bên thứ ba thu được, chẳng hạn như một trong những nhà cung cấp của họ

Hai vấn đề tiềm ẩn liên quan đến nợ tiềm tàng

Thanh lý dung môi
 
Nếu một công ty phải đóng cửa thông qua Thanh lý Tự nguyện của Thành viên (MVL) - một quy trình chỉ dành cho các công ty có dung môi - thì giám đốc của công ty phải ký Tuyên bố về khả năng thanh toán. Khả năng doanh nghiệp có thể nắm giữ một hoặc nhiều khoản nợ tiềm tàng cần được xem xét khi xác định khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
 
 
Nếu một khoản nợ tiềm tàng hiện thực hóa và chuyển thành một khoản nợ thực tế, thì quy trình thanh lý dung môi có thể cần được chuyển đổi thành khoản Thanh lý Tự nguyện của Chủ nợ (CVL) , nếu khoản nợ phải trả của công ty sau đó vượt quá tài sản của nó.
 
Tuyên bố cổ tức
 
Việc tuyên bố cổ tức mà không xem xét đến các khoản nợ tiềm tàng có thể khiến việc chia cổ tức là bất hợp pháp. Phải có đủ lợi nhuận có thể phân phối trong một công ty trước khi cổ tức có thể được công bố và chi trả một cách hợp pháp.
 
Các giám đốc nên chính thức ghi nhận đánh giá của họ về tình hình tài chính của công ty thông qua cuộc họp hội đồng quản trị trước khi tuyên bố chia cổ tức, bao gồm cả việc xem xét liệu các khoản nợ tiềm tàng có tồn tại hay không và khả năng chúng có thể khiến công ty gặp rủi ro mất khả năng thanh toán. Điều này giúp bảo vệ các giám đốc khỏi bị cáo buộc hành vi sai trái nếu công ty tiến hành thanh lý vào một ngày sau đó.
 
Vậy hậu quả tiềm ẩn đối với việc giám đốc công ty TNHH không tính đến các khoản nợ tiềm tàng là gì?

Hậu quả của việc không ghi nhận các khoản nợ tiềm tàng

Trong một số trường hợp, các giám đốc phải đối mặt với hậu quả đáng kể nếu các khoản nợ tiềm tàng bị bỏ qua hoặc không hiểu được tầm quan trọng của chúng trong các tình huống khác nhau. Với tư cách là giám đốc, bạn có thể phải đối mặt với trách nhiệm cá nhân nếu một khoản nợ tiềm tàng dẫn đến việc doanh nghiệp của bạn mất khả năng thanh toán khi bạn đã tuyên bố chia cổ tức hoặc tự trả mức lương mà công ty không thể hỗ trợ.
 
Tùy thuộc vào các trường hợp, ngoài việc phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với một số hoặc tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp, bạn cũng có thể bị tước quyền đảm nhiệm chức vụ giám đốc lên đến 15 năm.
 
Các khoản nợ dự phòng không phải lúc nào cũng trở thành nợ thực tế, nhưng chúng phải được tính đến trong các tình huống khác nhau để đảm bảo công ty và các giám đốc của công ty hoạt động theo luật công ty của Vương quốc Anh.

 

Hotline
Zalo