Mua bán thương mại là một hình thức mua bán kinh doanh thường được sử dụng, theo đó một công ty được bán cho một doanh nghiệp khác thường hoạt động trong cùng một ngành hoặc lĩnh vực.

Mua bán thương mại của một doanh nghiệp là gì?

Mua bán thương mại là một hình thức mua bán kinh doanh thường được sử dụng, theo đó một công ty được bán cho một doanh nghiệp khác thường hoạt động trong cùng một ngành hoặc lĩnh vực. Thường xảy ra trường hợp nhà môi giới kinh doanh hoặc người trung gian độc lập thay mặt cho chủ sở hữu / giám đốc, liên hệ ban đầu với các bên quan tâm đến việc mua hàng.
 
Nhưng ngay cả khi một doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc đang phải đối mặt với hành động pháp lý của các chủ nợ, thì việc mua bán được tổ chức từ trong quy trình phá sản chính thức vẫn có thể là một lựa chọn khả thi và mang lại lợi nhuận tốt nhất cho các chủ nợ của công ty. 
 
Bán hàng thương mại có thể có một số hình thức khác nhau bao gồm bán cổ phần của công ty hoặc chỉ các tài sản kinh doanh cơ bản như cổ phiếu, lợi thế thương mại hoặc cơ sở. Trước khi chúng ta xem xét việc mua bán một doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, quy trình hoạt động như thế nào đối với các công ty kinh doanh có lãi?

Mua bán kinh doanh dung môi

Nếu một doanh nghiệp đang hoạt động đơn thuần và việc mua bán thương mại đang được xem xét, thông tin về công ty sẽ cần được cung cấp cho các bên quan tâm dưới dạng một bản ghi nhớ bán hàng, bao gồm cả lý do tại sao nó được bán.   
 
Khi một hoặc hai người mua nghiêm túc được xác định, các cuộc đàm phán sâu sẽ diễn ra và quá trình thẩm định bắt đầu, theo đó thông tin được cung cấp sẽ được xem xét chi tiết bởi những người mua tiềm năng.
 
 
Một người mua tiềm năng có thể nhấn mạnh rằng một số bảo đảm và bồi thường nhất định được cung cấp để giảm rủi ro của họ, do đó, hỗ trợ pháp lý và tài chính chuyên nghiệp là cần thiết trong suốt quá trình.

Còn về việc mua bán thương mại của một doanh nghiệp mất khả năng thanh toán thì sao?

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán cũng có thể được bán trong một thương vụ mua bán nhưng quá trình này được chỉ đạo và thực hiện bởi một người hành nghề phá sản được cấp phép (IP) chứ không phải giám đốc của công ty. Các quy trình phá sản khác nhau cho phép diễn ra giao dịch mua bán, bao gồm quản lý công ty và quản lý gói hàng trước.
 
Tùy thuộc vào từng trường hợp, Thỏa thuận Tự nguyện của Công ty (CVA) cũng có thể là một lựa chọn. Nó cho phép tái cấu trúc các khoản nợ của công ty và mang lại tiềm năng bán doanh nghiệp cho những người mua thương mại trong tương lai.

Một giao dịch mua bán ngoài quản lý công ty

Khi một doanh nghiệp đi vào hoạt động quản lý, người nắm giữ chức vụ được bổ nhiệm phải xác định một kế hoạch khả thi cho tương lai của công ty. Trong một số trường hợp, giao dịch mua bán có thể mang lại kết quả tốt nhất, trong trường hợp đó, doanh nghiệp sẽ được đưa vào thị trường mở, thường tuân theo các biện pháp cắt giảm chi phí và hợp lý hóa.

Quản lý gói trước và khả năng mua bán trao đổi

Cũng có thể có giao dịch mua bán bằng cách sử dụng quản trị gói trước , đây là một quá trình được dẫn dắt bởi một mốc thời gian nghiêm ngặt. Các tài sản cơ bản của một doanh nghiệp được bán rất nhanh trong những trường hợp này, và mặc dù các giám đốc hiện tại thường là người mua, bán cho người mua thương mại cũng là một lựa chọn tốt.
 
Trong trường hợp bán giao dịch theo gói trước, doanh nghiệp không được tiếp thị công khai như với lộ trình quản lý công ty đã đề cập trước đó và người hành nghề mất khả năng thanh toán được cấp phép chỉ được bổ nhiệm khi đã tìm thấy người mua.
 
Tuy nhiên, việc mua bán thương mại của một doanh nghiệp mất khả năng thanh toán khiến người mua gặp rủi ro lớn hơn so với trường hợp doanh nghiệp đó có dung môi. Không có quy trình thẩm định như vậy, và không có bảo đảm hoặc bồi thường, nhưng có một thị trường cho hình thức mua bán này khi một công ty rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.
 

 

Hotline
Zalo