Khái niệm kiểm toán nội bộ là gì và những đặc trưng cơ bản của kiểm toán nội bộ

Khái niệm kiểm toán nội bộ là gì

Kiểm toán nội bộ là gì và những đặc trưng cơ bản của kiểm toán nội bộ

Theo nghiên cứu cho thấy lịch sử hình thành của kiểm toán nội bộ xuất hiện ở dạng đơn giản nhất trong các tổ chức như thẩm tra độc lập các hóa đơn trước khi chúng được thanh toán. Sau đó bản chất công việc của kiểm toán nội bộ đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang việc phát hiện các gian lận trong hoạt động tài chính nhắm đáp ứng nhu cầu về thông tin của các nhà quản lý, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm kiểm toán nội bộ là gì và những đặc trưng cơ bản của kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ là gì

Khái niệm kiểm toán nội bộ: Kiểm toán nội bộ là bộ máy thực hiện chức năng kiểm toán trong phạm vi đơn vị, phục vụ yêu cầu quản lý nội bộ đơn vị.

Các đặc trưng cơ bản của kiểm toán nội bộ

+ Chủ thể kiểm toán: là các kiểm toán viên nội bộ

+ Khách thể kiểm toán: các bộ phận, hoạt động, chương trình, dự án trong đơn vị

+ Mối quan hệ giữa khách thể và chủ thể: bắt buộc và cưỡng chế

+ Lĩnh vực kiểm toán chủ yếu: kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ

+ Phí kiểm toán: không thu phí

+ Giá trị pháp lý của kết quả kiểm toán: thấp

+ Mô hình tổ chức: bộ phận KTNB trong tổ chức;thuê ngoài; kết hợp giữa bộ phận KTNB trong tổ chức và thuê ngoài


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Kiểm toán hoạt động là gì - Điểm cơ bản về kiểm toán hoạt động

⇒ Kiểm toán tuân thủ là gì - Kiểm toán tuân thủ nắm vai trò gì

⇒ Dịch vụ kiểm toán - Tại sao phải sử dụng dịch vụ kiểm toán

Hotline
Zalo