group đại lý thuế

Kiểm toán nhà nước là gì và những điều cơ bản cần nắm về lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước là gì

- Khái niệm kiểm toán nhà nước là gì: Kiểm toán Nhà nước là hệ thống bộ máy chuyên môn của Nhà nước thực hiện các chức năng kiểm toán ngân sách và tài sản công.

- Các đặc trưng cơ bản của kiểm toán nhà nước

+ Chủ thể kiểm toán : các KTV nhà nước (công chức nhà nước: KTV; KTV chính; KTV cao cấp)

+ Khách thể kiểm toán : các đơn vị, cá nhân… sử dụng, quản lý tài sản công

+ Phí kiểm toán: không thu phí

+ Mối quan hệ giữa khách thể và chủ thể: bắt buộc

+ Lĩnh vực kiểm toán chủ yếu (tại VN): kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ

+ Giá trị pháp lý của kết quả kiểm toán: cao

+ Mô hình tổ chức: thuộc hệ thống lập pháp; thuộc hệ thống hành pháp; độc lập với hệ thống hành pháp và lập pháp.

Những điều cần biết về kiểm toán nhà nước:

Kiểm toán nhà nước là hệ thống bộ máy chuyên môn  của nhà nước thực hiện các chức năng kiểm toán ngân sách và tài sản công. Ở thời kỳ trung đại, kiểm toán nhà nước đã xuất hiện để đối soát tài sản của vua chúa. Qua quá trình phát triển cho đến nay, kiểm toán nhà nước ở các nước phát triển đều thực hiện chức năng kiểm toán các đơn vị ở khu vực công cộng

Nguồn gốc của kiểm toán nhà nước:

Ở Việt Nam trong những năm áp dụng cơ chế kế hoạch hóa tập trung, việc xét duyệt báo cáo quyết toán do các vụ tài vụ của các bộ chủ quản, phòng tài chỉnh của các cơ sở chủ quản tiến hành, việc thành tra về thực hiện chính sách và xem xét, giải quyết, khiếu nại, tố cáo,...do các thanh tra thực hiện. Từ ngày 11/7/1994 Kiểm toán nhà nước được chính thức thành lập theo nghị định 70/CP với chức năng" Xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế nhà nước và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp (trích điều 1 của nghị định 70/CP)

Cũng theo nghị định này kiểm toán nhà nước có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm. Qua kiểm toán cung cấp kết quả cho chính phủ và góp ý kiến với đơn vị được kiểm toán củng cố nền nếp tài chính kế toán và kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm..."(tại điều 2 của nghị định 70/CP)

Ngày 14/6/2005 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua luật Kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016. Luật kiểm toán nhà nước quy định lại địa vị pháp lý của cơ quan kiểm toán nhà nước


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

⇒ Kiểm toán tài chính là gì

⇒ Kiểm toán tuân thủ là gì

⇒ Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào