Kiểm toán độc lập là gì và các đặc trưng cơ bản của kiểm toán độc lập gồm những gì

Kiểm toán độc lập là gì

Kiểm toán độc lập là gì và các đặc trưng cơ bản của kiểm toán độc lập gồm những gì

Kiểm toán độc lập là gì

* Kiểm toán độc lập: Là tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm toán và tư vấn theo yêu cầu của khách hàng

Các đặc trưng cơ bản của kiểm toán độc lập

- Chủ thể kiểm toán: Các KTV chuyên nghiệp

- Về nghiệp vụ chuyên môn: Phải có chứng chỉ kế toán viên công chứng (CPA).

+ Về phẩm chất đạo đức: Phải là người không có tiền án tiền sự.

+ Về pháp lý: Phải đăng ký hành nghề

+ Về xã hội: Không có chung lợi ích, không có quan hệ ruột thịt với khách thể kiểm toán.

+ Khách thể kiểm toán: khách thể bắt buộc và khách thể tự nguyện (DN có vốn đầu tư nước ngoài, cổ phần, HTX, DN tư và dự án có vốn từ ngoài ngân sách NN)

+ Phí kiểm toán: có thu phí

+ Mối quan hệ giữa khách thể và chủ thể: tự nguyện

+ Lĩnh vực kiểm toán chủ yếu: kiểm toán tài chính

+ Giá trị pháp lý của kết quả kiểm toán: cao

+ Mô hình tổ chức: văn phòng kiểm toán tư và công ty kiểm toán độc lập (công ty quốc gia và công ty đa quốc gia)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Kiểm toán tài chính là gì  - Những điều cơ bản về kiểm toán tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính -  Lĩnh vực chủ yếu của kiểm toán độc lập

Dịch vụ kế toán  - Lĩnh vực kinh doanh của kiểm toán độc lập

Hotline
Zalo