Hỏi Và Đáp
Xin nhận con nuôi là trẻ khuyết tật

Xin nhận con nuôi là trẻ khuyết tật

Tôi muốn nhận một cháu ở trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật ở Đà Nẵng làm con nuôi. Nhưng Ban Quản lý từ chối do hồ sơ các cháu đã chuyển lên Cục Con nuôi để tìm cha mẹ thay thế ở phạm vi quốc tế .
Chi nhánh doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm hành chính

Chi nhánh doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm hành chính

Trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh, chi nhánh thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Vậy, tôi muốn hỏi, đối tượng bị xử phạt do hành vi vi phạm mà chi nhánh thực hiện là chi nhánh hay doanh nghiệp?
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót

Trường hợp người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phát hiện ra quyết định do mình ban hành có sai sót thì sẽ giải quyết như thế nào?