Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải


Quý văn phòng xin cho hỏi công ty tôi dự định thành lập muốn đăng ký lĩnh vực dịch vụ môi giới hàng hải. Đại lý tàu biển. dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Dịch vụ cung ứng tàu biển..cần phải đăng ký mã ngành nào?

Mã ngành 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Trong phạm vi mã ngành này, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh và (hoặc) điều kiện về vốn pháp định tương ứng:

ngành

Tên ngành

Vốn

pháp định

5229

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan

 

5229

Kinh doanh dịch vụ Lô-gi-stíc

 

5229

Kinh doanh dịch vụ vận tải biển

 

5229

Kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển

 

5229

Kinh doanh khai thác cảng biển

 

5229

Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách

 

Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa

30 tỷ VNĐ


Nhóm này gồm:
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Gửi hàng;
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường không;
- Môi giới thuê tàu biển và máy bay;
- Giao nhận hàng hóa;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
Loại trừ:
- Hoạt động hỗ trợ du lịch được phân vào nhóm 79900 (Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch).
- Hoạt động chuyển phát được phân vào nhóm 53200 (Chuyển phát);
- Hoạt động của các đại lý du lịch được phân vào nhóm 79110 (Đại lý du lịch);
- Bảo hiểm ôtô, tàu biển, máy bay vào bảo hiểm phương tiện giao thông khác được phân vào nhóm 65129 (Bảo hiểm phi nhân thọ khác);
- Hoạt động điều hành tua du lịch được phân vào nhóm 79120 (Điều hành tua du lịch);
 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 
Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 5229 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải bạn có thể tham khảo:
 
Chi tiết: Gửi hàng, giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa phương thức (trừ đường hàng không); dịch vụ logistics (trừ đường hàng không); Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải. dịch vụ đại lý tàu biển; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải và các dịch vụ hàng hải khác (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không); đại lý vận chuyển hàng hóa.
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ cung ứng tàu biển; Dịch vụ môi giới hàng hải; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Sửa chữa tàu thuyền, xà lan, canô;Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, khai thuê hải quan; Dịch vụ kho vận; Dịch vụ khai thuê hải quan; Dịch vụ kho vận, kho ngoại quan; Dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa trong và ngoài nước. Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa. Dịch vụ đóng gói và xếp dỡ hàng hóa. Dịch vụ cung ứng tàu biển và môi giới hàng hải.
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ cung ứng tàu biển; đại lý vận tải đường biển; dịch vụ lai dắt tàu biển; dịch vụ cứu hộ trên biển, ứng cứu sự cố tràn dầu; dịch vụ môi giới hàng hải; đại lý tàu biển; đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ giao nhận hàng hóa.
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa, hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển.
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan tới hậu cần; Đại lý bán vé máy bay.
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
-chi tiết: Giao nhận hàng hóa. Dịch vụ giữ xe
 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường biển. Dịch vụ môi giới hàng hải. Đại lý tàu biển. Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Dịch vụ cung ứng tàu biển.
 
Chúc bạn thành công !

Bạn Xem Thêm Thông Tin

Dưới đây là một số đơn vị có mã ngành kinh doanh:  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải