Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính


Xin hỏi hiện nay chúng tối muốn đăng ký bổ sung lĩnh vực Dịch vụ thương mại điện tử, quảng cáo trực tuyến, siêu thị điện tử..công ty chúng tôi cần bổ sung mã ngành nghề kinh doanh nào cho phù hợp ?

Mã ngành 6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính như sau:

Trong phạm vi mã ngành này, doanh  nghiệp thực hiện các hoạt động sau phải đáp ứng  các điều kiện kinh doanh và (hoặc) điều kiện về vốn pháp định tương ứng:

6209 - Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn"
 
Nhóm này gồm: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm....
Loại trừ:
- Lập trình máy vi tính được phân vào nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính);
- Quản trị hệ thống máy vi tính được phân vào nhóm 62020 (Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính);
- Tư vấn máy vi tính được phân vào nhóm 62020 (Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính);
- Xử lý dữ liệu và cho thuê (hosting) được phân vào nhóm 63110 (Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan).
 
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 
Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 6209 như sau:
 
+ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: 
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.
- Hoạt động công nghiệp phần cứng; Hoạt động công nghiệp phần mềm; Hoạt động công nghiệp nội dung
(Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định 71/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin)
 
+ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Xây dựng cổng thông tin.
 
+ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm;
 
+ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
(chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông)
 
+ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ tư vấn phần mềm và hệ thống máy tính; dịch vụ phân tích, thiết kế và bảo dưỡng hệ thống máy tính, dịch vụ lập trình phần mềm; dịch vụ xử lý dữ liệu bằng máy tính (doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu trên cơ sở sử dụng mạng viễn thông hoặc Internet). Trong vòng 2 năm kể từ ngày gia nhập WTO, các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 
+ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Tư vấn, cung cấp các giải pháp phần mềm; Cung cấp tài liệu, trợ giúp cài đặt, các dịch vụ hỗ trợ cho việc chuyển giao phần mềm
 
Chúc bạn thành công !

Bạn Xem Thêm Thông Tin

Dưới đây là một số đơn vị có mã ngành kinh doanh:  Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính