Đơn vị uy tín cho các doanh nghiệp


Gian lận và sai sót trong kiểm toán - Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót

Gian lận và sai sót trong kiểm toán:

I/ Gian lận trong kiểm toán

Gian lận: là những hành vi cố ý giấu diếm, xuyên tạc bản chất của hoạt động với mục đích tư lợi

Nguyên nhân:

- Động cơ hay áp lực thực hiện gian lận

- Cơ hội thuận lợi thực hiện hành vi gian lận

- Thiếu tính liêm khiết (hoặc khả năng có thể thực hiện hành vi gian lận)

Lập báo cáo tài chính gian lận

+ Xuyên tạc, làm giả (bao gồm cả việc giả mạo chữ ký), sửa chứng từ, sổ kế toán có chứa đựng các nội dung, số liệu được dùng để lập BCTC

+ Làm sai lệch hoặc cố ý không trình bày trong BCTC các sự kiện, giao dịch hoặc các thông tin quan trọng khác.

+ Cố ý áp dụng sai các nguyên tắc kế toán liên quan đến các số liệu, sự phân loại, cách thức trình bày hoặc thuyết minh

Biển thủ các khoản thu.

+ Lấy cắp tài sản vật chất hoặc tài sản trí tuệ.

+ Làm cho đơn vị phải thanh toán tiền cho hàng hóa và dịch vụ mà đơn vị không nhận được.

+ Dùng tài sản của đơn vị để đem lại lợi ích cho cá nhân.

II/ Sai sót trong kiểm toán

Sai sót: là những hành vi không cố ý thường là sự nhầm lẫn, bỏ sót hoặc do yếu kém về năng lực nên gây ra sai phạm

Sai s là lỗi không cố ý thường được hiểu là nhầm lẫn, bỏ sót hoặc do yếu kém về năng lực nên gây ra sai phạm. Trong lĩnh vực kế toán tài chính, sai sót có thể là lỗ do cộng số học, bỏ sót hoặc hiểu sau sự việc một cách vô tình, áp dụng sai nguyên tắc, chế độ kế toán tài chính do thiếu năng lực

Nguyên nhân:

+ Thiếu năng lực do trình độ chuyên môn hạn chế

+ Lề lối làm việc cẩu thả, thiếu thận trọng

+ Sức ép công việc và thời gian làm việc

So sánh giữa gian lận và sai sót trong kiểm toán:

Giống nhau: Đều là sai phạm

 

Gian lận

Sai sót

Ý thức

Cố tình

Vô tình

Tinh vi

Khi phát hiện

Dễ phát hiện hơn

Nghiêm trọng

Luôn luôn nghiêm trọng

Tùy thuộc vào quy mô để đánh giá mức độ nghiệp trọng

Trách nhiệm của KTV đối với gian lận và sai sót

+ Thiết kế các phương pháp kiểm toán phù hợp

+ Lập kế hoạch và giám sát thực hiện công việc kiểm toán thận trọng thích đáng nhằm đảm bảo hợp lý trong việc phát hiện các sai phạm trọng yếu

+ Báo cáo kịp thời các phát hiện cho Giám đốc (người đứng đầu) đơn vị được kiểm toán.

Bài viết trước: Kiểm toán nội bộ là gì


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

⇒ Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

⇒ Dịch vụ báo cáo tài chính

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0973.981.661