Giám đốc và cổ đông của các công ty trách nhiệm hữu hạn nắm giữ những vai trò và trách nhiệm cơ bản, cả hàng ngày và lâu dài của một doanh nghiệp, nhưng những trách nhiệm này rất khác nhau và đôi khi có thể bị hiểu nhầm.

Mục lục

Giám đốc và cổ đông - sự khác biệt là gì?

Hiểu vai trò của giám đốc và cổ đông

Giám đốc và cổ đông của các công ty trách nhiệm hữu hạn nắm giữ những vai trò và trách nhiệm cơ bản, cả hàng ngày và lâu dài của một doanh nghiệp, nhưng những trách nhiệm này rất khác nhau và đôi khi có thể bị hiểu nhầm.
 
Vậy sự khác biệt chính giữa giám đốc và cổ đông là gì? Nhiệm vụ của họ là gì và tác động của họ đến công ty như thế nào?
 
Giám đốc và nhiệm vụ của cổ đông

Giám đốc công ty TNHH có những nhiệm vụ gì?

Khi đảm nhận chức vụ, các giám đốc công ty TNHH đồng ý với bảy nhiệm vụ theo luật định. Những điều này dựa trên việc thúc đẩy sự thành công của công ty, tuân thủ các Điều khoản của Hiệp hội quy định cách điều hành công ty và thực hiện 'kỹ năng hợp lý, cẩn thận và siêng năng' trong các hoạt động và giao dịch của họ với tư cách là giám đốc.
 
Ngoài ra, các giám đốc không được làm lung lay bởi đánh giá của người khác, và phải cẩn thận để tránh xung đột lợi ích, hoặc ít nhất là công khai / tuyên bố về chúng nếu chúng xảy ra.
 
Hiểu vai trò của giám đốc và cổ đông
 
Các giám đốc có thể chứng minh rằng họ đã hoàn thành các nhiệm vụ theo luật định của mình bằng cách lưu giữ hồ sơ cẩn thận về lý do tại sao các quyết định nhất định được đưa ra, các quá trình suy nghĩ và lý luận trước đó và điều này thường được thực hiện thông qua các ghi chú cuộc họp hội đồng quản trị chính thức.
 
Biên bản họp hội đồng quản trị phải được lưu giữ tối thiểu 10 năm và giúp bảo vệ các giám đốc khỏi những cáo buộc về hành vi sai trái của các cổ đông, chủ nợ hoặc các cơ quan chính thức như HMRC.

Các cổ đông có nhiệm vụ cụ thể nào không?

Cổ đông có nhiệm vụ biểu quyết và thông qua các nghị quyết trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đây có thể là độ phân giải thông thường hoặc độ phân giải đặc biệt. Các nghị quyết thông thường bao gồm việc phê duyệt các tài khoản hàng năm và xử phạt việc bổ nhiệm hoặc cách chức giám đốc, trong khi các nghị quyết đặc biệt có thể bao gồm việc sửa đổi Điều lệ Hiệp hội của công ty hoặc tự nguyện hủy bỏ công ty.
 
Các nghị quyết thường được biểu quyết bằng cách giơ tay hoặc đôi khi là biểu quyết thăm dò, có tính đến số lượng / giá trị cổ phiếu mà các cổ đông cá nhân nắm giữ.

Tác động của giám đốc và cổ đông đối với công ty TNHH

Công ty TNHH phải có ít nhất một cổ đông và một người có thể vừa là giám đốc vừa là cổ đông duy nhất. Cổ đông mua cổ phần trong một công ty trách nhiệm hữu hạn và số tiền này được sử dụng để tài trợ.
 
Không có giới hạn trên về số lượng cổ đông mà một công ty có thể có và các giám đốc có thể chọn bán thêm cổ phiếu để gây quỹ vào một thời điểm nào đó. Khi một cổ đông mua cổ phiếu, họ có thể có các quyền như có thể biểu quyết về các vấn đề nhất định của công ty hoặc nhận cổ tức khi công ty có lãi.
 
Họ cũng đóng vai trò 'kiểm tra' hành động của các giám đốc và có thể bày tỏ những lo lắng hoặc băn khoăn của họ - ví dụ như nếu họ biết rằng một giám đốc có xung đột lợi ích mà chưa được công bố.
 
Tuy nhiên, các cổ đông không có ý kiến ​​đóng góp về cách thức vận hành công ty hàng ngày và trong những trường hợp bình thường không thể ảnh hưởng đến các quyết định trừ khi họ cũng là giám đốc của công ty.
 
Kiến thức của các giám đốc về tình trạng tài chính và hoạt động của công ty phải được cập nhật, trong khi các cổ đông chỉ có thể xem các tài khoản hàng năm của công ty khi chúng được công bố rộng rãi.
 
Sự khác biệt chính giữa giám đốc công ty TNHH và cổ đông là, mặc dù đôi khi vai trò và trách nhiệm của họ có thể giao nhau, nhưng giám đốc quản lý công ty và cổ đông sở hữu nó.
 

 

Hotline
0989 -228 -605
Zalo
0989 -228 -605
Viber
0989 -228 -605
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram