Nếu một công ty đang gặp khó khăn về tài chính, các giám đốc có thể quyết định thanh lý một hoặc nhiều tài sản kinh doanh để cung cấp vốn lưu động quan trọng để tiếp tục kinh doanh.

Điều gì xảy ra với tài sản của công ty trong quá trình thanh lý?

Khi thanh lý tài sản có nghĩa là gì?

Nếu một công ty đang gặp khó khăn về tài chính, các giám đốc có thể quyết định thanh lý một hoặc nhiều tài sản kinh doanh để cung cấp vốn lưu động quan trọng để tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, nếu công ty đã rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, người hành nghề về mất khả năng thanh toán (IP) được chỉ định sẽ thanh lý tài sản của công ty để trả nợ cho các chủ nợ.
 
Bán tài sản kinh doanh vì lợi ích của các chủ nợ là cơ bản của quá trình thanh lý và là một trong những vai trò chính của người thanh lý. Tài sản có thể bao gồm nhà máy và máy móc, tài sản, đất đai, hoặc đồ đạc và phụ kiện, nhưng về cơ bản chúng là những vật không phải tiền mặt thuộc về công ty.
 
 
Có ba loại quy trình thanh lý ở Anh - hai quy trình khác nhau khi một công ty mất khả năng thanh toán và quy trình thanh lý dung môi được gọi là Thanh lý tự nguyện của các thành viên (MVL) .
 
Thanh lý bắt buộc: một chủ nợ đã được cấp một lệnh quanh co
Thanh lý tự nguyện của chủ nợ (CVL) : giám đốc ngừng giao dịch để đặt lợi ích của chủ nợ lên hàng đầu
Thanh lý tự nguyện của các thành viên (MVL): thủ tục thanh lý dung môi
Điều gì xảy ra khi tài sản được thanh lý trong tình trạng mất khả năng thanh toán?
Khi tài sản kinh doanh được thanh lý, phương thức bán có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài sản có liên quan, mức độ cấp thiết để tiếp cận nguồn vốn và hình thức thanh lý mà công ty đang thực hiện.
 
Trong một số trường hợp, bán đấu giá là cách tiếp cận thích hợp nhất để hiện thực hóa tài sản của công ty; trong một số trường hợp khác, một đợt bán hàng trên thị trường mở có thể phù hợp hơn. Tuy nhiên, ban đầu, người thanh lý sẽ xác định tất cả các tài sản mà công ty mất khả năng thanh toán nắm giữ và đảm bảo chúng được định giá một cách chuyên nghiệp.

Các loại chủ nợ khác nhau

Chủ văn phòng cũng xác định ai là người nợ tiền của công ty và 'hạng' chủ nợ trong từng trường hợp. Các danh mục bao gồm các chủ nợ ưu đãi, thường là thành viên của nhân viên và các chủ nợ không có bảo đảm như các nhà cung cấp thương mại và HMRC. Khi tài sản đã được bán, số tiền được phân phối cho các hạng chủ nợ theo thứ tự quy định.
 
Một báo cáo cuối cùng được gửi cho các chủ nợ vào cuối quy trình, nêu rõ những tài sản nào đã được bán, giá thực tế và cách phân phối tiền. Báo cáo cũng bao gồm chi tiết về chi phí và thù lao của người thanh lý.

Dung môi thanh lý tài sản

Nếu một công ty không còn hoạt động cho mục đích hữu ích, ví dụ: hoặc một giám đốc duy nhất sắp nghỉ hưu và không có ai để kế nhiệm họ, quy trình Thanh lý Tự nguyện của các Thành viên có thể được sử dụng để đóng cửa doanh nghiệp.
 
 
Tất cả tài sản được thanh lý theo cách tương tự như khi thanh lý mất khả năng thanh toán, với các khoản tiền được phân phối giữa các thành viên sau khi tất cả các chủ nợ của công ty dung môi đã được thanh toán đầy đủ.
 
Một lần nữa, một chuyên gia về khả năng mất khả năng thanh toán được cấp phép được chỉ định để quản lý quy trình và họ có trách nhiệm nhận tiền từ tài sản của công ty.
 
Nếu bạn cần tư vấn thêm về việc thanh lý tài sản của công ty, cho dù là một phần của quy trình thanh lý dung môi hay mất khả năng thanh toán, Real Business Rescue có thể trợ giúp. Chúng tôi sẽ giải thích các tùy chọn của bạn và đảm bảo bạn hiểu ý nghĩa của từng quy trình. Với 85 Văn phòng trên toàn quốc, chúng tôi có thể sắp xếp một cuộc họp trong ngày miễn phí.
 

 

Hotline
Zalo