group đại lý thuế


Thông Tin Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Năm 2020
Công Ty Tnhh Lê Thanh Thủy

Công Ty Tnhh Lê Thanh Thủy

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Lê Thị Thanh Thủy
- Mã số thuế: 1101961844
- Ngày Cấp : 2020-09-11

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Thương Mại Xây Dựng Anh đào

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Thương Mại Xây Dựng Anh đào

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Thị Anh Đào
- Mã số thuế: 0109341061
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Thiết Kế Kiến Trúc -kỹ Thuật Xây Dựng An Khang

Công Ty Tnhh Thiết Kế Kiến Trúc -kỹ Thuật Xây Dựng An Khang

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Vương Duy Khang
- Mã số thuế: 0316484903
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tôn Thép Sơn Hà

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tôn Thép Sơn Hà

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Văn Đạt
- Mã số thuế: 3801233393
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Và Thương Mại Ankitech

Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Và Thương Mại Ankitech

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Đức Cương
- Mã số thuế: 0109342065
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh đầu Tư Dịch Vụ Quốc Huy

Công Ty Tnhh đầu Tư Dịch Vụ Quốc Huy

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Phạm Thị Trang
- Mã số thuế: 0109341015
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Lhh Solar

Công Ty Tnhh Lhh Solar

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Anh Hùng
- Mã số thuế: 0109339295
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh đầu Tư Và Tài Chính Weshare

Công Ty Tnhh đầu Tư Và Tài Chính Weshare

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Đinh Ngọc Anh
- Mã số thuế: 0109341819
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Cuprovi Vina

Công Ty Tnhh Cuprovi Vina

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Rey González Alain
- Mã số thuế: 0109340526
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Cổ Phần Sukienplus

Công Ty Cổ Phần Sukienplus

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Lê Trường Sơn
- Mã số thuế: 0109342604
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Thương Mại Dv Xnk - Acb

Công Ty Tnhh Thương Mại Dv Xnk - Acb

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Dương Văn Cường
- Mã số thuế: 0316486153
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Phát Tài

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Phát Tài

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Huỳnh Tấn Đạt
- Mã số thuế: 3603752608
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ đầu Tư Thiên Nhiên Thuần Khiết

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ đầu Tư Thiên Nhiên Thuần Khiết

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Võ Thị Tường Vy
- Mã số thuế: 0316486805
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Unik Media

Công Ty Tnhh Unik Media

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Trương Bảo Nghi
- Mã số thuế: 0316482342
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh đầu Tư Nguyên Thịnh

Công Ty Tnhh đầu Tư Nguyên Thịnh

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Lương Minh Ánh
- Mã số thuế: 0316482857
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Cổ Phần Travelotus

Công Ty Cổ Phần Travelotus

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Giang Bảo Ngọc
- Mã số thuế: 0109342033
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Vận Tải Std Việt Nam

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Vận Tải Std Việt Nam

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Vũ Văn Sơn
- Mã số thuế: 0109340822
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Hiền

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Hiền

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Hoàng Thị Hiền
- Mã số thuế: 0402059846
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Phụ Kiện Nội Thất Liên Minh

Công Ty Tnhh Phụ Kiện Nội Thất Liên Minh

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Trúc Quỳnh
- Mã số thuế: 0109341897
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Khoa Học Sản Xuất Và Hợp Tác Quốc Tế

Công Ty Tnhh Khoa Học Sản Xuất Và Hợp Tác Quốc Tế

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Đức Việt
- Mã số thuế: 0109340847
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Cung ứng Lao động Hải Huy

Công Ty Tnhh Cung ứng Lao động Hải Huy

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Phạm Văn Hải
- Mã số thuế: 0801333924
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Oharuy

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Oharuy

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Văn Đồng
- Mã số thuế: 4900868237
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Nhôm Kính đức Bảo Khang

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Nhôm Kính đức Bảo Khang

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Lê Thị Ngọc Anh
- Mã số thuế: 0402059363
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Vận Tải Và Dịch Vụ Hải Vân Express

Công Ty Tnhh Vận Tải Và Dịch Vụ Hải Vân Express

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Văn Hoàng
- Mã số thuế: 0402059645
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Phúc Lâm đường

Công Ty Tnhh Phúc Lâm đường

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Võ Bình Minh
- Mã số thuế: 4601561906
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Tmdv & đầu Tư Phát Triển đ&t

Công Ty Tnhh Tmdv & đầu Tư Phát Triển đ&t

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Thị Mỹ Tình
- Mã số thuế: 3502435659
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Nhôm Kính Thành Công

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Nhôm Kính Thành Công

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Trần Văn Chiến
- Mã số thuế: 0316487527
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Thuận Phát Phước Long

Công Ty Tnhh Thuận Phát Phước Long

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Thị Thương
- Mã số thuế: 1900666732
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Benefitx Vietnam

Công Ty Tnhh Benefitx Vietnam

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Trần Văn Giáp
- Mã số thuế: 0402059701
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Công Nghệ Cuộc Sống Xanh

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Công Nghệ Cuộc Sống Xanh

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Bá Quỳnh
- Mã số thuế: 0109340999
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Cổ Phần đầu Tư Công Nghệ Ibg

Công Ty Cổ Phần đầu Tư Công Nghệ Ibg

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Trần Huy Tiến
- Mã số thuế: 3502435592
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh điện Mặt Trời Bình Kiến 1

Công Ty Tnhh điện Mặt Trời Bình Kiến 1

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Thị Tú Uyên
- Mã số thuế: 4401081282
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Cổ Phần Iland Invest Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Iland Invest Việt Nam

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Vũ Quang Đại
- Mã số thuế: 0109342562
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Thuyên Trúc

Công Ty Tnhh Thuyên Trúc

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Công Thảnh
- Mã số thuế: 0316488111
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Phú Phúc Tiền

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Phú Phúc Tiền

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Giàu Phú
- Mã số thuế: 1602130537
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh đầu Tư Năng Lượng Mặt Trời Xanh H.d.p 3

Công Ty Tnhh đầu Tư Năng Lượng Mặt Trời Xanh H.d.p 3

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Võ Huy Dưỡng
- Mã số thuế: 3603752887
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Air To Gas Technology Asia

Công Ty Tnhh Air To Gas Technology Asia

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Duy Khâm
- Mã số thuế: 0316482504
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Nhiên Liệu Gành Hào

Công Ty Tnhh Nhiên Liệu Gành Hào

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Hoàng Minh
- Mã số thuế: 2001336197
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Lê Hoàng Tấn

Công Ty Tnhh Lê Hoàng Tấn

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Lê Hoàng Tấn
- Mã số thuế: 2200782157
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Mtv Từ Văn Mến

Công Ty Tnhh Mtv Từ Văn Mến

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Từ Văn Mến
- Mã số thuế: 2001336214
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Ngọc Xi

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Ngọc Xi

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Cao Thị Ngọc
- Mã số thuế: 4201907719
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Vắc Xin Và Phòng Khám định Quán

Công Ty Tnhh Vắc Xin Và Phòng Khám định Quán

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Võ Thị Thảo Mơ
- Mã số thuế: 3603752615
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Massage Savi

Công Ty Tnhh Massage Savi

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Hoàng Minh Tâm
- Mã số thuế: 0316486354
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sức Khỏe Baker Baking Food

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sức Khỏe Baker Baking Food

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Ngọc Quốc Thịnh
- Mã số thuế: 0109342611
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Tmdv đại Cát

Công Ty Tnhh Tmdv đại Cát

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Trần Văn Trịnh
- Mã số thuế: 3502435641
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh  Thương Mại Japan Group

Công Ty Tnhh Thương Mại Japan Group

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Phạm Văn Hà
- Mã số thuế: 0109341953
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Nông Nghiệp Song Dân Star

Công Ty Tnhh Nông Nghiệp Song Dân Star

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Trương Quốc Dũng
- Mã số thuế: 3603753062
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh đầu Tư Năng Lượng Mặt Trời Xanh H.d.p 1

Công Ty Tnhh đầu Tư Năng Lượng Mặt Trời Xanh H.d.p 1

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Tống Duy Sơn
- Mã số thuế: 3603752862
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Thy Dental Lab

Công Ty Tnhh Thy Dental Lab

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Nguyễn Văn Nén
- Mã số thuế: 0316486202
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Kỹ Thuật Gst Việt Nam

Công Ty Tnhh Thương Mại Và Kỹ Thuật Gst Việt Nam

- Người Đại Diện Pháp Luật/Chủ Sở Hữu: Hoàng Văn Bính
- Mã số thuế: 0109342805
- Ngày Cấp : 2020-09-15

Trang 1 ||Trang 2 || Trang 3 ||Trang 4 ||Trang 5 ||Next

0973.981.661