group đại lý thuế

Công ty đối vốn là gì và đặc điểm cũng như ưu điểm nhược điểm của loại hình doanh nghiệp đối vốn

Khái niệm công ty đối vốn là gì

Công ty đối vốn là các công ty được thành lập, tổ chức và hoạt động dựa trên cơ sở vốn góp của các chủ sở hữu chứ không phải trên cơ sở nhân thân hay quan hệ của họ.

Đặc điểm của công ty đối vốn là gì

Đặc trưng của loại hình công ty đối vốn thể hiện qua các nội dung sau:

- Tài sản và vốn của cồng ty hoàn toàn tách biệt với các chủ sở hữu cả về mặt pháp lí và kế toán.

- Các chủ sở hữu vốn của công ty chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn đối với nợ phải trả và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

- Thường có số lượng thành viên khá lớn.

- Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh và cơ cấu quản lí thường tương đối phức tạp do có sự tách biệt giữa vấn đề sở hữu vốn và quản lí, sử dụng vốn.

- Có tư cách pháp nhân đầy đủ

- Việc ra quyết định kinh doanh, phân chia lợi nhuận, chia sẻ rủi ro và trách nhiệm của các thành viên đối với nợ phải trả... được thực hiện dựa trên cơ sở tỉ lộ vốn góp của các thành viên.

- Được phép thay đổi sở hữu về vốn của các thành viên.

Các loại công ty đối vốn:

Công ty đối vốn thường tồn tại dưới hai hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

* Công ty cổ phần: là công ty đối vốn, trong đó, vốn được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người đầu tư (cổ đông) góp vốn vào công ty thông qua việc mua cổ phần. Chứng chỉ chứng nhận quyền sở hữu đối với cổ phần của công ty gọi là cổ phiếu. Một cổ phiếu có thể thể hiện quyền sở hữu đối với nhiều cổ phần của công ty. Vốn của các cổ đông thể hiện trên số cổ phần ghi trên cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mà cổ đông đó nắm giữ chứ không được ghi trong điểu lộ cồng ty.

- Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân đầy đủ và được phát hành chứng khoán để huy động vốn trong công chúng. Các chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn cổ phần đã góp vào công ty.

- Cổ phần được coi là một loại hàng hoá đặc biệt, có thể đươc chuyển nhượng một cách dễ dàng.

- Không giới hạn số lượng cổ đông, cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

* Công ty trách nhiệm hữu hạn: là công ty trong đó các thành viên góp vốn và chịu trách nhiệm về nợ phải trả của công ty trong phạm vi số vốn góp.

Công ty TNHH có một số đặc trưng sau:

- Có tư cách pháp nhân đầy đủ.

- Các thành viên có thể là cá nhân hoặc pháp nhân, chịu trách nhiệm hữu hạn về nơ phải trả của công ty

- Vốn góp được chia thành các phần nhưng không nhất thiết phải bằng nhau, vốn góp của các thành viên thường được ghi trong điều lệ công ty chứ không phải trên chứng chỉ giống như công ty cổ phần. Khả năng chuyển nhượng, thay đổi sở hữu vốn bị hạn chế so với công ty cổ phần.

- Công ty TNHH thường không được huy động vốn trong công chúng.

- Thường bị giới hạn số lượng thành viên nhằm đảm bảo sự nhất trí trong quản trị doanh nghiệp.            .

Tuy nhiên, theo một số quan điểm, công ty trách nhiệm hữu hạn có thê được coi là một loại công ty đối nhân, do các thành viên của công ty (cá nhân, pháp nhân) thường phải có sự hiểu biết hoặc quan hệ làm ăn với nhau

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình công ty đối vốn

Ưu điểm của công ty đối vốn

- Các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên giảm thiểu và phân tán được rủi ro trong kinh doanh, đồng thời, dễ thu hút vốn của các nhà đầu tư.

- Không hạn chế về số lượng thành viên, có thể huy động vốn trong công chúng nên công ty đối vốn có thê huy động một lượng vốn rất lớn, tham gia vào các công trình, dự án lớn, có nhiều rủi ro.

- Cơ cấu tổ chức quản lí và hoạt động chặt chẽ, thường tách biệt quyền sở hữu vốn với việc quản lí và sử dụng vốn nên hiệu quả hoạt động thường khá cao. Các nhà đầu tư có thể đầu tư vào những lĩnh vực mà bản thân không cần phải có nhiều hiểu biết về lĩnh vực đó do họ có thể thuê toàn bộ bộ máy điều hành và tác nghiệp với đầy đủ trình độ chuyên mồn và kiến thức cần thiết.

- Dễ dàng chuyển nhượng vốn góp, đặc biệt với công ty cổ phần. Với những công ty cổ phần được niêm yết trên thị trường chứng khoán, các loại chứng khoán có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền khi cần thiết cũng là một ưu thế quan trọng. Mặt khác, mô hình công ty đối vốn cũng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư dễ dàng đầu tư hay rút khỏi công ty qua các giao dịch mua, bán, chuyển nhượng vốn.

- Thuận lợi trong việc tham gia vào các giao dịch mua, bán, hợp nhất, sáp nhập công ty...

- Đảm bảo sự công khai, minh bạch trong tình hình tài chính của công ty do thường được kiểm toán theo yêu cầu của luật pháp cũng như của các cỏ đông và các nhà đầu tư, đối tác.

Nhược điểm của công ty đối vốn

- Chi phí thành lập và tổ chức hoạt động, chi phí điều hành công ty lớn, đặc biệt là đối với loại hình công ty cổ phần.

- Quá trình thành lâp phải qua các thủ tục pháp lí phức tạp hơn so với công ty đối nhân.

- Việc huy động vốn trong công chúng phải tốn nhiều chi phí, thủ tục pháp lí phức tạp.

- Khả năng bảo mật thông tin trong kinh doanh không cao do phải công khai báo cáo tài chính cho các cổ đông và nhà đầu tư.

- Số lượng cổ đông (thành viên) lớn lại không hiểu biết lẫn nhau nên dễ dẫn đến phân nhóm theo quyền lợi, mâu thuẫn với nhau.

- Những người trực tiếp điếu hành không nhất thiết là chủ sở hữu công ty nên có thể không tận tâm trong công việc, ảnh hưởng tới kết quả hoạt động chung của công ty.

Trên là bài viết công ty đối vốn là gì và những đặc điểm của loại hình công ty đối vốn này, nếu bạn cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty đối với loại hình đối vốn hãy liên hệ với chúng tôi, ngoài ra còn cung cấp thêm dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ uy tín cho mọi doanh nghiệp

Bài viết liên quan: Công ty đối nhân là gì


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn