Triết lý đầu tư của tôi cho rằng nên đầu tư vào một số lượng tương đối nhỏ và chỉ với các doanh nghiệp hứa hẹn sẽ phát triển vượt trội trong tương lai.

Các nhân tố chính khi đánh giá một doanh nghiệp

Triết lý đầu tư của tôi cho rằng nên đầu tư vào một số lượng tương đối nhỏ và chỉ với các doanh nghiệp hứa hẹn sẽ phát triển vượt trội trong tương lai. Rõ ràng là tôi đang tìm những dấu hiệu tăng trưởng tiềm năng trong các doanh nghiệp mà tôi nghiên cứu. Một điều cũng quan trọng không kém là trong quá trình phân tích, tôi cố gắng tránh những rủi ro có thể gặp phải. Tôi muốn chắc chắn rằng bộ máy quản lý của doanh nghiệp có đủ số tiền cần thiết để vốn hóa tiềm năng của mình và giảm thiểu rủi ro đối với quá trình đầu tư của tôi. Dưới đây là bản tóm lược những đặc điểm cần thiết mà tôi đã tìm kiếm trong các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về triển vọng phi thường khi tiến hành phân tích tài chính, gặp gỡ và đưa ra câu hỏi với ban quản lý, đồng thời có các cuộc thảo luận với những người hiểu biết trong ngành.

Nhân tố cơ cấu

1. Doanh nghiệp phải là một trong những nhà sản xuất có chi phí thấp nhất đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến cuộc cạnh tranh mà nó tham gia, và phải cam kết nó sẽ duy trì được điều đó.
a. Điểm hòa vốn tương đối thấp sẽ giúp doanh nghiệp có thể tồn tại trong điều kiện thị trường suy thoái, đồng thời gia tăng vị thế của nó trên thị trường cũng như khả năng ảnh hưởng đến giá cả khi các đối thủ cạnh tranh yếu hơn bị loại khỏi thị trường.
 
 
b. Một mức biên lợi nhuận trên mức trung bình sẽ giúp doanh nghiệp thu được nhiêu tiên hơn đê duy trì sự tăng trưởng mà không cần đến nhận định ảo tưởng xuất phát từ doanh số cổ phần hoặc tình trạng căng thẳng xuất phát từ việc quá phụ thuộc vào sự huy động vốn vê thu nhập cố định.
2. Một doanh nghiệp phải có định hướng khách hàng đủ mạnh đê nhận ra những thay đổi trong nhu cầu và sở thích của khách hàng, từ đó có phản ứng nhanh chóng trước những thay đổi đó một cách hợp lý. Khả năng này có thê dẫn đến việc tạo ra một dòng sản phẩm mới hơn nhằm thay thế các dây chuyên sản phẩm đã lỗi thời.
3. Hoạt động marketing hiệu quả không chỉ cần đến những hiêu biết vê nhu cầu khách hàng, mà còn phải giải thích cho họ (thông qua quảng cáo, bán hàng hoặc những cách thức khác) theo cách mà họ có thê hiêu. Việc giám sát chặt chẽ và điêu chỉnh tỷ lệ chi phí/hiệu quả của những nỗ lực thị trường là điêu cần thiết.
4. Thậm chí ngày nay, các doanh nghiệp không chuyên vê lĩnh vực công nghệ cũng cần có khả năng nghiên cứu định hướng tốt đê a) sản xuất những sản phẩm mới hơn và tốt hơn, và b) cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn hoặc theo cách hiệu quả hơn.
5. Có những khác biệt rất lớn vê tính hiệu quả của nghiên cứu. Hai nhân tố quan trọng của một nghiên cứu hiệu quả hơn chính là a) thị trường/ý thức vê lợi nhuận, và b) khả năng tập hợp nhân tài thành một tập thê làm việc hiệu quả.
6. Một doanh nghiệp có một đội ngũ tài chính mạnh có những lợi thế sau:
c. Thông tin chi phí chính xác sẽ giúp đội ngũ quản lý điêu chỉnh nguồn lực vào những sản phẩm có tiêm năng mang lại lợi nhuận nhiêu nhất.
a. Một bảng liệt kê vê chi phí nên chỉ rõ tại điêm nào các chi phí vê sản xuất, marketing và nghiên cứu không đạt hiệu quả, thậm chí trong cả các phần phụ của quá trình hoạt động.
b. Bảo toàn vốn thông qua việc kiêm soát chặt chẽ các nguồn vốn đầu tư cố định và lưu động.
7. Một đặc điêm quan trọng trong cấu trúc tài chính là phải cung cấp một hệ thống cảnh báo sớm đê nhận định những ảnh hưởng đe dọa đến kế hoạch thu lợi nhuận đang ở phía trước, từ đó đưa ra kế hoạch ngăn chặn và giảm thiêu những ảnh hưởng đó.
Nhân tố con người
1. Đê thành công hơn, doanh nghiệp phải có một nhà lãnh đạo có tinh thần doanh nhân kết hợp với động lực, những ý tưởng ban đầu và những kỹ năng cần thiết nhằm tạo ra của cải cho doanh nghiệp.
2. Một giám đốc điêu hành luôn hướng tới sự tăng trưởng phải tập trung được một đội ngũ nhân tài kiệt xuất và ủy quyên đê họ điêu hành hoạt động của doanh nghiệp. Sự chung sức mà không xảy ra sự tranh giành quyên lực nội bộ là điêu rất cần thiết.
3. Phải chú ý đến việc thu hút những nhà quản lý có trình độ ở cấp độ thấp hơn và đào tạo họ đê đảm nhận nhiệm vụ cao hơn. Sự kế nhiệm nên chuyển giao cho những người nằm trong nguồn nhân tài năng sẵn có của doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng giám đốc điều hành nằm ngoài doanh nghiệp là một dấu hiệu rất nguy hiểm.
4. Tinh thần doanh nhân phải được cả tổ chức thấm nhuần.
5. Những doanh nghiệp thành công luôn có một số đặc điểm tính cách độc đáo - những cách thức đặc biệt để thực hiện mọi việc đạt hiệu quả cho bộ máy quản lý của họ. Đây là một tín hiệu tốt chứ không có gì đáng nguy hiểm.
6. Ban quản lý phải nhận ra và chấp nhận sự thật rằng thế giới mà họ đang hoạt động trong đó đang thay đổi với một tốc độ chóng mặt.
a. Những cách thường làm phải được xem xét lại trong từng giai đoạn, và phải tìm kiếm những cách làm mới hơn, tốt hơn.
b. Những thay đổi trong cách tiếp cận về quản lý bao hàm những rủi ro mà cần phải nhận ra kịp thời và giảm thiểu.
7. Luôn phải có những nỗ lực thật sự, thực tiễn, có ý thức và không ngừng để tìm kiếm nhân viên thuộc mọi cấp độ, phải làm cho họ tin rằng doanh nghiệp thật sự là một nơi lý tưởng để làm việc.
a. Những người làm công phải được đối xử tử tế và tôn trọng.
b. Môi trường làm việc của doanh nghiệp và các chương trình phúc lợi phải mang tính thúc đẩy.
c. Mọi người phải cảm thấy họ có thể bày tỏ bức xúc mà không phải lo sợ và hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm cũng như những hành động thích đáng.
d. Các chương trình mang tính đóng góp phải hoạt động tốt và là một nguồn cung cấp ý tưởng quan trọng.
8. Bộ máy quản lý phải sẵn sàng tuân theo những nguyên tắc cần thiết cho sự tăng trưởng bền vững. Sự tăng trưởng cần phải hy sinh các khoản lợi nhuận tạm thời để đặt nền móng cho bước phát triển có giá trị lớn trong tương lai.

Các đặc tính về hoạt động kinh doanh

1. Mặc dù các nhà quản lý dựa vào sự hoàn vốn để xem xét các khoản đầu tư mới, nhà đầu tư phải nhận thức rõ rằng các tài sản từ trước tới nay với các mức chi phí theo đó được công bố sẽ làm méo mó phép so sánh về hoạt động của doanh nghiệp. Các khoản lợi nhuận khá lớn trong mối tương quan với tỷ lệ doanh số, dù có những khác biệt trong tỷ lệ doanh thu, có thể sẽ là một dấu hiệu an toàn để đầu tư, đặc biệt trong môi trường lạm phát.
2. Mức lợi nhuận cao thu hút sự cạnh canh, sự cạnh tranh lại làm giảm sút cơ hội thu lợi nhuận tiếp theo. Cách tốt nhất để thắng trong cuộc cạnh tranh là hướng tới hiệu quả hoạt động nhằm ngăn chặn cơ hội đối thủ cạnh tranh thâm nhập.
3. Tính hiệu quả nhờ quy mô cũng thường có nguy cơ dẫn đến tính không hiệu quả của các bộ máy quản lý quan liêu cấp trung gian. Tuy nhiên, trong một doanh nghiệp vận hành tốt, vị trí dẫn đầu ngành tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn, vì vậy nó sẽ thu hút các nhà đầu tư.
 
 
4. Đi đầu trong thị trường sản phẩm mới là một quá trình lâu dài đê có thê là người tiên phong. Một số doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị các nguồn lực tốt hơn đê trở thành doanh nghiệp tiên phong.
5. Một sản phẩm không nằm riêng lẻ mà phải có sự so sánh với các sản phẩm tương tự. Chẳng hạn như tồn tại cuộc cạnh tranh gián tiếp đối với đồng tiên của khách hàng. Khi giá cả thay đổi, một số sản phẩm có thê sẽ mất đi tính hấp dẫn của nó, thậm chí ở các doanh nghiệp hoạt động tốt và có chi phí sản xuất thấp.
6. Rất khó đê có thê tung ra những sản phẩm mới và cao cấp trên thị trường, nơi mà các đối thủ cạnh tranh đã thiết lập được một vị thế vững chắc. Trong khi thành viên mới gia nhập phải tiến hành xây dựng dây chuyên sản phẩm, sức mạnh marketing và danh tiếng đê tạo ra lợi thế cạnh tranh, các đối thủ cạnh tranh đã có mặt sẵn trên thị trường có thê thực hiện những hành động mạnh mẽ nhằm bảo vệ vị thế của mình, giành lại thị trường đang có nguy cơ bị chiếm đoạt. Các doanh nghiệp cải tiến sản phẩm có nhiêu cơ hội thành công hơn nếu họ kết hợp các quy trình công nghệ, ví dụ như điện tử và kỹ thuật hạt nhân, theo một cách mới so với các đối thủ cạnh tranh hiện tại.
Công nghệ chỉ là một con đường đê vươn lên vị thế dẫn đầu ngành. Phát triên việc “nhượng quyên” khách hàng cũng là một cách. Dịch vụ tốt cũng là một cách. Cho dù là bằng cách nào thì khả năng bảo vệ những thị trường mà mình đã giành được và chống lại các đối thủ cạnh tranh mới là điêu cần thiết cho một sự đầu tư vững chắc.
 

 

Hotline
Zalo