Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu


Xin hỏi công ty tôi muốn đăng ký kinh doanh: Bán buôn kính mắt : kính cận, kính viễn, kính sát tròng, kính râm, kính chống bụi..chúng tôi sẽ phải đăng ký bổ sung mã ngành kinh doanh nào?
 
Loại trừ:
- Xử lý phế liệu, phế thải và những sản phẩm khác thành nguyên liệu thô thứ cấp để tiếp tục đưa vào quá trình sản xuất khác (nguyên liệu thô thứ cấp được tạo ra có thể được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất công nghiệp nhưng không phải là sản phẩm cuối cùng) được phân và nhóm 3830 (Tái chế phế liệu);
- Nghiền xe ôtô bằng các phương tiện cơ học được phân vào nhóm 38301 (Tái chế phế liệu kim loại);
- Xử lý rác thải, không nhằm sử dụng tiếp trong quy trình sản xuất công nghiệp được phân vào nhóm 382 (Xử lý và tiêu hủy rác thải);
- Phá tàu cũ được phân vào nhóm 38301 (Tái chế phế liệu kim loại);
- Tháo dỡ ô tô, máy vi tính, tivi và thiết bị khác để lấy nguyên liệu được phân vào nhóm 38301 (Tái chế phế liệu kim loại);
- Thu gom rác thải từ quá trình sản xuất công nghiệp và các hộ gia đình được phân vào nhóm 3811 (Thu gom rác thải không độc hại);
- Bán lẻ hàng đã qua sử dụng được phân vào nhóm 47749 (Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh)
Được phép kinh doanh trong mã ngành 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn đá quý;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ...), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng hóa được mua bán là những loại còn có giá trị.

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu các bạn có thể tham khảo thêm:

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

chi tiết: bán buôn máy lạnh dân dụng và máy lạnh công nghiệp

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

(Bán buôn mủ cao su);

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm ngành nhựa, phế liệu (trừ bán buôn phế liệu tại trụ sở chi nhánh). Bán buôn hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp). Bán buôn hơi công nghiệp (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG).

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không hoạt động tại trụ sở chi nhánh); hoá chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp). Bán buôn trang thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm, đo đạc, môi trường.

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Bán buôn đá quý

+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết : Bán buôn giấy, mực in, vật tư ngành in
 
+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Mua bán dụng cụ phòng thí nghiệm, hóa chất các loại
 
+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn kính mắt : kính cận, kính viễn, kính sát tròng, kính râm, kính chống bụi
 
+ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không hoạt động tại trụ sở chi nhánh). Bán buôn hạt nhựa nguyên sinh, hạt nhựa tổng hợp. Bán buôn dây đai nhựa.

Bạn Xem Thêm Thông Tin

Dưới đây là một số đơn vị có mã ngành kinh doanh:  Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu