group đại lý thuế

Khái niệm công ty đối nhân là gì và những đặc điểm cơ bản của loại hình công ty đối nhân

Lựa chọn mô hình công ty đối nhân dành cho những người thành lập công ty dựa trên quan hệ cá nhân có độ tin cây cao, vậy thì bản chất của công ty đối nhân là gì trong bài viết này sẽ trình bày cụ thể

Khái niệm công ty đối nhân là gì

Công ty đối nhân là các công ty được thành lập dựa trên cơ sở quan hệ cá nhân của những người tham gia thành lập công ty, liên kết giữa những người này chủ yếu dựa trên độ tin cậy về nhân thân vốn góp chỉ được xem là thứ yếu

công ty đối nhân là gì

Đặc điểm của loại hình công ty đối nhân là gì

- Không có sự tách biệt về mặt pháp lí giữa tài sản cùa công ty vằ tài sản của cá nhân khi xem xét trách nhiệm đối với nợ phải trả (chỉ Có sự tách biệt về mặt kế toán)

- Tất cả thành viên của công ty đối nhân hoặc ít nhất một thành viên của công ty đối nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty.

- Công ty đối nhân được thành lập và hoạt động dựa trên cơ sở quan hệ nhân thân của các thành viên.

Các dạng cơ bản của công ty đối nhân là gì

1/ Công ty hợp danh:

Công ty hợp danh là loại hình công ty trong đó cấc thành viên hợp danh trực tiếp tiến hành các hoạt động kinh doanh và tất cả phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản cá nhân về các khoản nợ phải trả của công ty.

Công ty hợp danh thường có cơ cấu tổ chức khá đơn giản và chịu sự ràng buộc của các quy định pháp lí:

- Các thành viên hợp danh đều có thé là người đại diện theo pháp luật của công ty (thông thường, các thành viên hợp danh thường luân phiên nhau làm đại diện của công ty).

- Vốn của các thành viên hợp danh khống được chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào.

- Các thành viên phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với nợ phải trả của công ty.

- Không đặt ra vấn đề thừa kế (về vốn) do trách nhiệm vô hạn và do các quy định về bằng cấp chuyên môn đối với người hợp danh.

- Việc thay đổi thành viên rất khó khăn về mặt pháp lí (thường dẫn đến việc phải giải thể công ty và thành lập công ty hợp danh mới, do trách nhiệm vô hạn của các thành viên).

- Không quy định mức vốn pháp định (vốn tối thiêu) cho công ty hợp danh ở hầu hết các quốc gia.

2/ Công ty hợp vốn đơn giản

Công ty hợp vốn đơn giản: là loại hình công ty trong đó có ít nhất một thành viên chịu trách nhiệm vô hạn, các thành viên khác chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của công ty.

Thành viên chịu trách nhiệm vô hạn gọi là thành viên nhận vốn, thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn gọi là thành viên góp vốn. Thành viên nhận vốn là người đại diên theo pháp luật của công ty trong mọi giao dịch, là thành viên quản trị, chịu trách nhiệm về quản lí, điều hành và tác nghiêp kinh doanh của công ty. Tên của công ty cũng thương được quy định là tên của thành viên nhận vốn. Công ty hợp vốn đơn giản vẫn tồn tại nếu có sự bổ sung hoặc rút bớt thành viên góp vốn, tuy nhiên, công ty này sẽ phải giải thể nếu thành viên nhận vốn rút khỏi công ty.

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình công ty đối nhân là gì

Ưu điểm của mô hình công ty đối nhân:

- Thường khống bị khống chế về quy mô tối thiểu bởi vốn pháp định nên công ty đối nhân có thể huy động được nguồn vốn nhỏ từ các cá nhân.

- Các thành viên sáng lập công ty thường có sự hiểu biết rất rõ về nhân thân của nhau nên quá trình thương lượng, đàm phán và ra quyêt định trong công ty thường tương đối thuận lợi, có tính nhất trí cao.

-Vì phải chịu trách nhiệm vô hạn nên tất cả các thành viên đều phải cố gắng trong kinh doanh, đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả kinh doanh để tránh trường hợp phải dùng tài sản cá nhân đổ trả nợ.

- Cơ cấu tổ chức quản lí hoạt động kinh doanh nhỏ gọn, số lượng thành viên ít lại là những người có chuyên môn và uy tín nên việc quản lí, điều hành công ty không quá phức tạp.

- Dễ tạo được uy tín với khách hàng do cơ chế chịu trách nhiệm vô hạn.

Nhược điểm của mô hình công ty đối nhân

- Các thành viên phải chịu rủi ro rất cao do phải liên đớị chịu trách nhiệm vô hạn đôi với các khoản nợ của công ty

- Thu hút được ít vốn do tính rủi ro vì trách nhiệm vô hạn

- Không được phát hành bất cứ loại chứng khoán nào nên việc huy động vốn có thể gặp nhiều khó khăn.

- Các công ty đối nhân thường không muốn đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh có nhiều rủi ro.

- Quy mô nhỏ nên thường không đủ khả năng tham gia các hợp đồng có giá trị lớn.

- Trong một số trường hợp do luật định, công ty đối nhân có thể không được tham gia đấu thầu do tính chất chịu trách nhiệm vô hạn.

Nếu bạn chuẩn bị khởi nghiệp theo mô hình công ty đối nhân có thể tham khảo thêm dịch vụ thành lập công ty loại hình đối nhân và dịch vụ kế toán thuế của chúng tôi hỗ trợ miễn phí mọi thủ tục về thuế và kế toán

Chúc các bạn thành công !


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào